Des de Ponent Coopera disposem d’una oferta regular de formació en economia social i cooperativisme per a tots els públics, tant per a aquelles persones que tenen ganes d’apropar-se a l’economia social i solidària, com per a aquelles persones o col·lectius que estan pensant en constituir el seu propi projecte econòmic.

Oferta formativa

Formació "La fórmula cooperativa"

Inici de les sessions: 5 de març de 2020


Horaris: 19:30h a 21:30h


La cooperativa, com a fórmula jurídica i empresarial característica de l'economia social i solidària, és una de les modalitats empresarials més presents a Catalunya i al món. A Catalunya avui existeixen 4.080 cooperatives constituïdes que donen lloc de treball a més de 45.000 personesi representen una facturació de més de 4.500 milions d'euros. Les cooperatives són les responsables d'un 18% de l'increment de l'ocupació entre 2008 i 2017.

Formació "La cooperativa com a fórmula jurídica i empresarial"

Inici de les sessions: 26 de març de 2020


Horaris: 16h a 20h


La cooperativa, com a fórmula jurídica i empresarial característica de l'economia social i solidària, és una de les modalitats empresarials més presents a Catalunya i al món. A Catalunya avui existeixen 4.080 cooperatives constituïdes que donen lloc de treball a més de 45.000 personesi representen una facturació de més de 4.500 milions d'euros. Les cooperatives són les responsables d'un 18% de l'increment de l'ocupació entre 2008 i 2017.

Les persones assistents podran aprofundir en el detall de la regulació de l'empresa cooperativa, així com el règim fiscal, econòmic i laboral. També es tractaran temes d'ajudes i subvencions adreçades a cooperatives. 

Objectius

Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives i societats laborals destinades a prescriptors i professionals de l'àmbit de les assessories i gestories.

A qui està adreçada?

Als professionals d'assesories, gestories, personal tècnic de l'administració pública vinculat a promoció econòmica i a futurs professionals de l'àmbit de la gestió i l'assessorament econòmic.