Com funcionen les licitacions? Taller pràctic per conèixer els aspectes clau per presentar-se a concursos públics.


Activitats en aquesta formació:

SESSIÓ 1. Com funcionen les licitacions?

Data: 27 de gener de 2020

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Col·legi Oficial de Lleida de Secretaris, Interventors i Tresorers d'administració Local

Descripció:


Com funciona la contractació pública amb la nova llei? 

Sessió a càrrec de Marc Vilanova, consultor en finançament i contractació pública i sòci treballador de Facto Cooperativa sccl, una gestoria i consultoria amb anys d'experiència en l'Economia Social i Solidària.


En Marc ens farà una introducció dels concursos públics i com funciona la contractació pública des de l'ESS.


Durant els últims anys aquest mercat ha anat canviant poc a poc al visualitzar-se el clar desavantatge que tenien les petites empreses a accedir i guanyar concursos públics, actualment per donar més possibilitats a les petites s'ha canviat el criteri d'oferta més avantatjosa econòmicament a millor relació qualitat preu.


Aplicació de criteris socials, mediambientals i laborals

Són valors intrínsecs a l'ESS i al cooperativisme que afavoreixen l'accés a licitacions, millors avaluacions i major potencial competitiu. 

SESSIÓ 2. Com funcionen les licitacions?

Data: 3 de febrer de 2020

Horari: de 10:00 a 14:00

Lloc: Col·legi Oficial de Lleida de Secretaris, Interventors i Tresorers d'administració Local

Descripció:


Com funciona la contractació pública amb la nova llei?

Sessió a càrrec de Marc Vilanova, consultor en finançament i contractació pública i sòci treballador de Facto Cooperativa sccl, una gestoria i consultoria amb anys d'experiència en l'Economia Social i Solidària.


Aquesta sessió serà merament pràctica, la idea és acabar la part teòrica si ha quedat algun tema pendent en la primera sessió i que les entitats assistents puguin posar en pràctica tots els coneixements assolits en casos reals de concurs públic.