FEM COOP! Formació i ajudes per a la creació de cooperatives impulsades per joves


Activitats en aquesta formació:

Sessió d'ideació FEM COOP!

Data: 15 de abril de 2021

Horari: de 18:30 a 21:00

Lloc: Centre cívic l’Ereta

Descripció:


De forma prèvia a la formació de FEM COOP!, es realitzarà aquesta sessió d’ideació amb l'objectiu d'ajudar a les persones interessades a trobar i concretar algunes idees que podrien ser la base del seu futur projecte cooperatiu.

Es tracta d'una sessió oberta a tots els joves que, tot i tenir interès en participar en el programa FEM COOP!, no tenen encara una idea empresarial clara. Durant la sessió es presentaran algunes oportunitats i reptes de la ciutat de Lleida, per part de diferents entitats convidades, i es treballarà en dinàmiques de grup per tal de fomentar la participació i la reflexió conjunta de possibles solucions.

FEM COOP! Programa formatiu i acompanyament

Data: 22 de abril de 2021

Horari: de 19:00 a 21:00

Lloc: Edifici La Palma

Descripció:


Sessions grupals que tenen per objectiu que els joves coneguin els principis i valors del cooperativisme, i el funcionament general de l'empresa cooperativa. De la mateixa manera, els equips treballaran en el disseny d'un model sostenible per als seus respectius projectes i desenvoluparan un pla d'empresa realista que doni resposta a les necessitats identificades de la ciutat i les problemàtiques de la ciutadania.


La formació grupal s’estructura en 8 sessions de 2 hores de durada, que combinaran les explicacions teòriques amb un important component pràctic, amb la voluntat de que els equips puguin anar implementant els conceptes sobre el propi projecte.


Les sessions es realitzaran setmanalment durant els mesos d'abril, maig i juny de 2021. Els continguts previstos són:


Mòdul 1 – Presentació i model cooperatiu

Mòdul 2 – Missió, visió i valors del projecte i motivacions personals

Mòdul 3 – Definició del model de negoci (Canvas social)

Mòdul 4 – Anàlisis de l’entorn / Estudi de mercat 

Mòdul 5 – Màrqueting i comunicació

Mòdul 6 – Pla de viabilitat econòmica 

Mòdul 7 – Eines de finançament

Mòdul 8 – Organització i model de governança


Acabada la fase formativa grupal, els equips podran seguir donant forma al seu Pla d’Empresa Cooperatiu, i disposaran d'espais grupals on poder compartir dubtes i avenços amb la resta de projectes. Un cop finalitzat el pla d'empresa, aquells projectes que ho desitgin i tinguin la voluntat de seguir avançant cap a la constitució en cooperativa, podran rebre l'acompanyament individualitzat de l'equip del programa amb l'objectiu de que el seu projecte pugui ser una realitat.