FEMCOOP! Lleida 2022 Formació i ajudes per a la creació de cooperatives impulsades per joves


Activitats en aquesta formació:

Sessió d'ideació i d'enxarxament per a persones joves emprenedores

Data: 5 de maig de 2022

Horari: de 18:00 a 20:00

Lloc: La Palma

Descripció:

  Tens una idea de projecte i la vols posar en marxa?

  Sessió dirigida a persones joves que volen començar un projecte emprenedor basat en valors i amb voluntat transformadora. Es donaran pautes per iniciar un projecte i es fomentarà la interacció entre les participants per ampliar la seva xarxa.

  Es donaran a conèixer els detalls de la 2a edició del programa FemCoop*, amb l’ajuda d’alguns dels projectes participants en la 1a edició. 

  Objectius de la sessió: 

  • Reflexionar sobre el procés d’emprendre i les potencialitats de l'emprenedoria col·lectiva
  • Tenir informació detallada sobre la 2a edició del programa FemCoop i aclarir tots els dubtes 
  • Conèixer altres projectes cooperatius impulsats per joves a la ciutat    
  • Conèixer altres persones amb esperit emprenedor i sensibilitat cap a l’Economia Social i Solidària i el model cooperatiu

  Estructura de la sessió:

  • El procés d'emprendre - Fer-ho des de l'Economia Social i Solidària 
  • Explicació de la 2a Edició del programa FemCoop
  • Experiències de projectes cooperatius impulsats per joves 
  • Espai de xarxa entre les persones joves participants
  • Dinàmiques d'ideació per equips

  Hora i lloc: La sessió començarà a les 18 h, i es realitzarà presencialment a l'edifici La Palma de Lleida Jove (C. la Palma, 6-10, Lleida)


  * FemCoop és un programa gratuït de formació, acompanyament personalitzat i ajudes econòmiques per a la creació de cooperatives impulsades per joves.

  FEM COOP! 2022 - Programa formatiu i acompanyament

  Data: 12 de maig de 2022

  Horari: de 18:00 a 21:00

  Lloc: Edifici La Palma

  Descripció:

  FORMACIÓ GRUPAL

  Sessions grupals que tenen per objectiu que els joves coneguin els principis i valors del cooperativisme, i el funcionament general de l'empresa cooperativa. De la mateixa manera, els equips treballaran en el disseny d'un model sostenible per als seus respectius projectes i desenvoluparan un pla d'empresa realista que doni resposta a les necessitats identificades de la ciutat i les problemàtiques de la ciutadania.

  La formació grupal s’estructura en 9 sessions de 3 hores de durada, que combinaran les explicacions teòriques amb un important component pràctic, amb la voluntat de que els equips puguin anar implementant els conceptes sobre el propi projecte.

  Les sessions es realitzaran setmanalment durant els mesos de maig i juny de 2022. Els continguts previstos són:


  Mòdul 1 – Presentació i model cooperatiu

  Mòdul 2 – Missió, visió i valors del projecte

  Mòdul 3 – Definició del model de negoci

  Mòdul 4 – Estudi de mercat 

  Mòdul 5 – Màrqueting i comunicació

  Mòdul 6 – Pla de viabilitat econòmica (I)

  Mòdul 7 – Pla de viabilitat econòmica (II)

  Mòdul 8 – Eines de finançament

  Mòdul 9 – Organització i model de governança  ACOMPANYAMENT INDIVIDUALITZAT

  Acabada la fase formativa grupal, els equips seguiran donant forma al seu Pla d’Empresa Cooperatiu. En aquesta fase, els projectes podran rebre acompanyament personalitzat per a la resolució dels dubtes que puguin sorgir, compartir els avenços i seguir preparant un pla d'empresa que els ajudi a accedir a finançament (ajudes FemCoop o d'altres). Igualment, aquells projectes que desitgin i tinguin la voluntat de seguir avançant cap a la constitució de la nova cooperativa, podran rebre acompanyament per tal de realitzar els tràmits de constitució de la cooperativa i poder començar la seva activitat econòmica.