Formació "La cooperativa com a fórmula jurídica i empresarial"


Activitats en aquesta formació:

Sessió 1: La forma jurídica de la cooperativa

Data: 26 de març de 2020

Horari: de 16:00 a 19:00

Lloc: Formació Telemàtica

Descripció:

1- Introducció al cooperativisme

 • Orígens

 • Legislació i normativa existent

2- L'opció cooperativa

 • Què és i per què una cooperativa?

 • L'activitat cooperativitzada i la diversitat de cooperatives

 • Principals avantatges de la cooperatives

 

3- Com funciona?

 • Les persones al centre de la cooperativa

 • Regulació del treball 

 • Órgans Socials

 • Règim econòmic

 • Règim fiscal

 • Règim laboral i afiliació a la Seguretat Social: Compatibilitats i incompatibilitat de formar part d'una cooperativa i de fer activitat per compte propi.

 

4- La Cooperativa versus altres fórmules societàries

 • SCCL vs SL

 • SCCL vs Associació

 • Principals avantatges de la cooperativa


  FORMADORA:

       Sessió a càrrec de la Dra. Isabel-Gemma Fajardo García. Doctora en dret i professora titular de dret mercantil a la Universitat de València; Ivenstigadora del IUDESCOOP (Institut Universitari d'Investigació en Economia Social i Cooperativa) i responsable de l'Àrea Jurídica del CIRIEC-Espanya (Centre Internacional d'Investigació i Informació sobre l'Economia Pública, Social i Cooperativa).

  Sessió 2: Finançament cooperatiu

  Data: 2 de abril de 2020

  Horari: de 16:00 a 19:00

  Lloc: Formació Telemàtica

  Descripció:

  1- Subvencions i bonificacions

  1. Capitalització de l'atur.
  2. Subvenció per la incorporació de sòcies treballadores.
  3. Subvenció per la capitalització de cooperatives. Línia Capitalcoop.
  4. Incentius a la incorporació de treballadores a entitats de l'economia social.
  5. Subvenció per a la creació de cooperatives. Projectes Singulars.

  2- Finançament propi

  1. Aportacions al capital social.
  2. El finançament alternatiu: solucions de capital o quasi capital.
  3. Capital Risc.
  4. Préstecs Participatius.
  5. Títols Participatius.

  3- Finançament aliè. Què són les finances ètiques

  1. El sistema financer tradicional.
  2. El sistema financer ètic.
  3. Els 5 principis de la banca ètica.
  4. Classificació del sector financer i entitats de la banca ètica.

  4- Entitats i eines de finançament cooperatiu


  FORMADORS:

  Ernest Garcia. Llicenciat en ciències del Treball i Diplomat en Graduat Social-Relacions Laborals. Soci treballador al Col·lectiu Ronda com a tècnic laboral des de juny de 2005 i com a Gestor del Departament d'Economia Social des de 2013. Expert en Cooperatives i Economia Social, és docent habitual d'Aposta SCCL, impartint diversos formacions i seminaris sobre aspectes laborals.


  Sabrina Ejarque. Llicenciada en Economia. Treballadora del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb 10 anys d’experiència en l’acompanyament en constitució, gestió fiscal i econòmica de tot tipus d’entitats, i des de fa 5 anys especialitzada en entitats del tercer sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i fiscal amb entitats públiques i socials.

  Sessió 3: Fiscalitat cooperativa

  Data: 9 de abril de 2020

  Horari: de 16:00 a 19:00

  Lloc: Formació Telemàtica

  Descripció:

  A càrrec d'Oriol Martín, Economista, especialista en fiscalitat d'entitats de l'Economia Social i Solidària. Soci fundador de la cooperativa "Facto". Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la consultoria econòmica, financera i fiscal, especialment en el sector cooperatiu, cooperativisme d'habitatge, fundacions i associacions. Docent en gestió econòmica, fiscal i instruments financers.


  1- Trets específics fiscals de l’empresa cooperativa

  1. Aportacions al capital social.
  2. Dotació dels Fons.
  3. Excedents.
  4. Pèrdues.
  5. Documentació Social.
  6. Comptabilitat.

   

  2- Característiques de la llei 20/1990 sobre règim fiscal de les cooperatives: els tres nivells de protecció tributària, l'impost de societats i les possibles exempcions d'IVA.

  1. Classificació de les cooperatives:
  2. Cooperatives especialment protegides
  3. Cooperatives protegides
  4. Cooperatives no protegides

  3- Casos pràctics


  FORMADOR:

  Oriol Martín. Economista, especialista en fiscalitat d'entitats de l'Economia Social i Solidària. Soci fundador de la cooperativa "Facto". Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la consultoria econòmica, financera i fiscal, especialment en el sector cooperatiu, cooperativisme d'habitatge, fundacions i associacions. Docent en gestió econòmica, fiscal i instruments financers.


  Sessió 4: Comptabilitat Cooperativa

  Data: 16 de abril de 2020

  Horari: de 16:00 a 19:00

  Lloc: Formació Telemàtica

  Descripció:

  Comptabilitat cooperativa
  1. Llibres de comptes: tot el que inclou el llibre i el tancament anual.
  2. Tractament de l'activitat cooperativitazada i extracooperativa.
  3. Pla comptable: aprendre diferències amb el pla comptable general, com es tracten els fons de reserva, tema de les subvencions i altres.
  4. Aportacions de capital: tipologia i diversitat d'assentaments.

  Casos pràctics.  FORMADOR:

  David Regalado. Economista amb més de vint-i-cinc anys d'experiència com professional i directiu en l'àrea econòmica i financera tant en empresa pública com privada, especialment en els sectors cultural, d'economia social i solidària, tercer sector i del mecenatge. Orientat a la gestió, a l'organització de processos i projectes i a la professionalització dels sectors d'economia social i solidària, cultural i docent.