Jornada Enfortiment del comerç local amb el cooperativisme i l’ESS


Activitats en aquesta formació:

Jornada Enfortiment del comerç local amb el cooperativisme i l’ESS

Data: 4 de octubre de 2021

Horari: de 15:30 a 16:45

Lloc: Formació Telemàtica

Descripció:


Presentació de la Jornada per part del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.


El cooperativisme com a eina d’enfortiment del comerç local per part de Ponent Coopera.

Taula rodona d'experiències

  • Reus Compra Responsableagrupació de comerços locals.
  • FedeFarmaagrupació per mancomunar serveis empresarials.
  • Territori de masiesagrupació d'empreses vinculades al desenvolupament local