La cooperativa com a fórmula jurídica i empresarial (2021)


Activitats en aquesta formació:

Sessió 0: Introducció a la fórmula jurídica cooperativa

Data: 18 de febrer de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: Formació Telemàtica

Descripció:


 • Introducció al model de negoci cooperatiu
 • Comparativa amb la resta de formes jurídiques i avantatges de la cooperativa
 • Tipologia de cooperatives i modalitat sense ànim de lucre i d'iniciativa social
 • Procés de constitució d'una cooperativa 


A càrrec de la Dra. Isabel-Gemma Fajardo García. Doctora en dret i professora titular de dret mercantil a la Universitat de València; Investigadora del IUDESCOOP (Institu Universitari d'Investigació en Economia Social i Cooperativa) i responsable de l'Àrea Jurídica del CIRIEC-Espanya (Centre Internacional d'Investigació i Informació sobre l'Economia Pública, Social i Cooperativa)


Sessió 1: Règim laboral i societari

Data: 25 de febrer de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: Formació Telemàtica

Descripció:


 • Règim laboral de socis, tipus de socis segons la tipologia de cooperatives. Drets i obligacions, altes i baixes.
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
 • Règim de cotització i seguretat social
 • Reglament de règim intern
 • Capitalització de l'atur


A càrrec d'Ernest Garcia. Llicenciat en ciències del Treball i Diplomat en Graduat Social-Relacions Laborals. Soci treballador al Col·lectiu Ronda com a tècnic laboral des de juny de 2005 i com a Gestor del Departament d'Economia Social des de 2013. Expert en Cooperatives i Economia Social, és docent habitual d'Aposta SCCL, impartint diversos formacions i seminaris sobre aspectes laborals.

Sessió 2: Règim econòmic i comptable

Data: 4 de març de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: Formació Telemàtica

Descripció:


 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres de les cooperatives
 • Pla general comptable de les cooperatives
 • Capital Social
 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
 • Fons de reserva obligatori i Fons d'educació i promoció cooperativa (consideració de les aportacions)
 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues


A càrrec de Ricard Garcia. Graduat en Educació Social per la UOC. Actualment, és consultor de l'àrea d'economia social del Col·lectiu Ronda, és especialista en organització i gestió d'entitats de l'ESS, camp en que ostenta càrrecs gerencials des de fa 15 anys.

Anteriorment va ser gerent de la Fundació Josep Carol i abans, el Director Financer de la FaPaC ( Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya). També és el comptable de la FCCUC (Federació de Cooperatives de Consumidores i Usuàries de Catalunya). Dins els seus camps d'expertesa es troba la direcció financera, comptabilitat, auditoria, relacions laborals, gestió de programes i projectes, subvencions, i altres temes relacionats amb la gestió d'organitzacions d'ESS.

Inscriure-s'hi

Sessió 3: Règim fiscal

Data: 11 de març de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: Formació Telemàtica

Descripció:


 • Règim fiscal de les cooperatives
 • Cooperatives protegides i especialment protegides
 • Pèrdua de la protecció fiscal
 • Beneficis fiscals de les cooperatives
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
 • Impost de societats
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
 • Aplicació del resultat econòmic
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació


A càrrec de Sabrina Ejarque. Llicenciada en Economia. Treballadora del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb 10 anys d’experiència en l’acompanyament en constitució, gestió fiscal i econòmica de tot tipus d’entitats, i des de fa 5 anys especialitzada en entitats del tercer sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i fiscal amb entitats públiques i socials.

Inscriure-s'hi

Sessió 4: Finançament i recursos econòmics

Data: 18 de març de 2021

Horari: de 17:00 a 20:00

Lloc: Formació Telemàtica

Descripció:


 • Finançament propi i aliè
 • Subvencions específiques de cooperatives (Incorporació socis, Projectes Singulars, etc)


A càrrec de Sabrina Ejarque. Llicenciada en Economia. Treballadora del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb 10 anys d’experiència en l’acompanyament en constitució, gestió fiscal i econòmica de tot tipus d’entitats, i des de fa 5 anys especialitzada en entitats del tercer sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i fiscal amb entitats públiques i socials.

Inscriure-s'hi

Sessió de Renovació del Segell "Aquí assessorem l'Economia Social": Transformació d'altres fórmules societàries a cooperativa

Data: 25 de març de 2021

Horari: de 17:00 a 19:30

Lloc: Formació Telemàtica

Descripció:


Explicació de l'itinerari de transformació de diferents formes jurídiques a cooperativa.


Presentació de possibles escenaris amb l'objectiu d'esbrinar en quins és factible afrontar un procés de transformació a cooperativa, i en quins és millor procedir a la liquidació de l'entitat existent, i constituir de nou la cooperativa.


A càrrec de Miquel Segú. Diplomat en Relacions laborals, Graduat en Dret i màster per la UB en ESS. Amb més de 25 anys d'experiència en el mon de l'Economia Social i solidària, acompanya projectes socials i fa formacions en matèria de cooperativisme, laboral i altres. Participa dels Ateneus Cooperatius fent formacions i acompanyaments.

Inscriure-s'hi