Ponent Coopera

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

La cooperativa com a fórmula jurídica i empresarial (2022)

Descripció

La cooperativa, com a fórmula jurídica i empresarial característica de l'economia social i solidària, és una de les modalitats empresarials més presents a Catalunya i al món. A Catalunya avui existeixen més de 4.000 cooperatives constituïdes que donen lloc de treball a més de 45.000 persones i representen una facturació de més de 4.500 milions d'euros. Les cooperatives són les responsables d'un 18% de l'increment de l'ocupació entre 2008 i 2017.

Les persones assistents podran aprofundir en els aspectes fonamentals del funcionament de les cooperatives. Entre altres, el marc regulador o els règims fiscal, econòmic, comptable, societari i laboral. També es tractaran fonts i recursos per al finançament de l'empresa cooperativa, i es revisarà la nova relació telemàtica amb el Registre de Cooperatives i les passes per a la constitució. 


Objectius

Facilitar eines, recursos i el suport necessari per a reforçar l'acompanyament professional que els prescriptors i professionals de l'àmbit dels serveis professionals i la promoció econòmica fan a les cooperatives del territori.

A qui està adreçada?

Als professionals d'assessories, gestories, consultories, així com al personal tècnic de l'administració pública vinculat a promoció econòmica i a futurs professionals de l'àmbit de la gestió i l'assessorament econòmic.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Sessió 0: Introducció a la fórmula jurídica cooperativa

Més informació

Sessió conclosa

23 de febrer de 2022

16:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtic

Descripció

Continguts:

 • Presentació de l'itinerari
 • Introducció al model de negoci cooperatiu: orígens, legislació i normativa, marc filosòfic, etc.
 • Fonaments de la fórmula jurídica: activitat cooperativitzada, tipus de socis, classes de cooperatives, funcionament general (òrgans socials i breu repàs als principals aspectes laborals, fiscals, econòmics, etc.)
 • Comparativa de les diferents formes jurídiques i principals avantatges de la cooperativa
 • Tipologia de cooperatives i modalitat sense ànim de lucre i d'iniciativa social
 • Procés de constitució d'una cooperativa: Revisió general dels passos necessaris


A càrrec de Miquel Segú (Col·lectiu Ronda, SCCL). Graduat en Dret, Graduat Social i Màster en Economia Cooperativa. Especialista en assessorament jurídic d’entitats d’economia social, especialment cooperatives i entitats del Tercer Sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit fiscal, laboral, etcètera, amb entitats públiques i socials.


Lloc: La sessió s'oferirà exclusivament via telemàtica. 

Sessió 1

Sessió 1: Règim laboral i societari

Més informació

Sessió conclosa

2 de març de 2022

16:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtic

Descripció

Continguts:

 • Règim laboral de socis, tipus de socis segons la tipologia de cooperatives. Drets i obligacions, altes i baixes.
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
 • Règim de cotització i seguretat social
 • Reglament de règim intern
 • Capitalització de l'atur


A càrrec de Ernest Garcia (Col·lectiu Ronda, SCCL). Llicenciat en ciències del Treball i Diplomat en Graduat Social-Relacions Laborals. Soci treballador al Col·lectiu Ronda com a tècnic laboral des de juny de 2005. Expert en Cooperatives i Economia Social, és també docent impartint diverses formacions i seminaris sobre aspectes laborals.


Sessió online (plataforma zoom)

Sessió 1

Sessió 2: Règim econòmic i comptable

Més informació

Sessió conclosa

9 de març de 2022

16:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtic

Descripció

Continguts:

 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres de les cooperatives
 • Pla general comptable de les cooperatives
 • Capital Social
 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
 • Fons de reserva obligatori i Fons d'educació i promoció cooperativa (consideració de les aportacions)
 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues


A càrrec de Ricard Garcia (Col·lectiu Ronda, SCCL). Graduat en Educació Social. Treballador al Col·lectiu Ronda especialista en gestió econòmica i de projectes i direcció i gestió de centres dins del tercer sector social. Col·labora en formacions d’àmbit econòmic i de gestió amb entitats públiques i socials.


Sessió online (plataforma zoom)

Sessió 1

Sessió 3: Règim fiscal

Més informació

Sessió conclosa

16 de març de 2022

16:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtic

Descripció

Continguts:

 • Règim fiscal de les cooperatives
 • Cooperatives protegides i especialment protegides
 • Pèrdua de la protecció fiscal
 • Beneficis fiscals de les cooperatives
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
 • Impost de societats
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
 • Aplicació del resultat econòmic
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació


A càrrec de Sabrina Ejarque (Col·lectiu Ronda, SCCL). Llicenciada en Economia. Sòcia del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb 13 anys d’experiència en l’acompanyament en constitució, gestió fiscal i econòmica de tot tipus d’entitats, i des de fa 8 anys especialitzada en entitats del tercer sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i fiscal amb entitats públiques i socials.


Sessió online (plataforma zoom)

Sessió 1

Sessió 4: Finançament i recursos econòmics

Més informació

Sessió conclosa

23 de març de 2022

16:00 - 19:00 H

Lloc

Telemàtic

Descripció

Continguts:

 • Finançament propi i aliè
 • Subvencions específiques de cooperatives (Incorporació socis, Projectes Singulars, etc.)

A càrrec de Sabrina Ejarque (Col·lectiu Ronda). Llicenciada en Economia. Sòcia del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb 13 anys d’experiència en l’acompanyament en constitució, gestió fiscal i econòmica de tot tipus d’entitats, i des de fa 8 anys especialitzada en entitats del tercer sector. Col·laboradora en formacions d’àmbit econòmic i fiscal amb entitats públiques i socials.


Sessió online (plataforma zoom)


Sessió 1

Sessió de Renovació del Segell "Aquí assessorem l'Economia Social": Documentació social i tràmits telemàtics

Més informació

Sessió conclosa

30 de març de 2022

16:00 - 18:00 H

Lloc

Telemàtic

Descripció

Continguts:

 • Normativa i procediments a seguir en la tramitació telemàtica del Registre General de Cooperatives de Catalunya a través del Canal Empresa:
  • Revisió en profunditat dels nous tràmits implementats: 
  • Presentació comptes auditats
  • Presentació comptes no auditats
  • Nomenament auditor
  • Cessament auditor

 • Presentació esmenes d’expedients iniciats amb anterioritat a la data posada en marxa tramitació-e.
  • Repàs dels ja existents: 
  • Reserves de denominacions
  • Publicitat registral
  • Legalització dels llibres

A càrrec de Núria Ruiz (Col·lectiu Ronda, SCCL). Formació professional de segon grau en Mitjans Audiovisuals. Sòcia del Col·lectiu Ronda al grup d’Economia Social, amb onze anys d’experiència en tràmits amb l’Administració i cinc en l’acompanyament en la constitució de cooperatives i entitats.


Sessió online (plataforma zoom)