La gestió de les nostres entitats: aspectes legals, econòmics, fiscals i laborals del nostre dia a dia


Activitats en aquesta formació:

La gestió del dia a dia de la nostra entitat: obligacions, eines i com relacionar-nos amb la nostra gestoria

Data: 26 de abril de 2022

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Organisme Autònom Local de Cal Trepat

Descripció:


Sessió dirigida a: Cooperatives i associacions.


Nivell: Inicial, adaptat a entitats en diferents fases (consolidades, creades o en construcció). Les entitats participants, podran participar també a una 2a sessió de consolidació programada pel 17 de maig. 


Format: Sessió presencial (preferiblement). S'oferirà també la possibilitat de connectar-se online, a aquells projectes que no els sigui possible desplaçar-se al lloc de la formació. 


Continguts:

 • Obligacions legals de la gestió d’una entitat
  • Normativa de referència
  • Obligacions registrals
  • Llei de transparència
  • Llei de protecció de dades
  • L’assegurança de RC
  • Custòdia de la documentació
 • La gestió econòmica
  • Com fer un pressupost? Ingressos / Despeses
  • Com fer un pla de tresoreria? Pagaments / Cobraments
  • La comptabilitat: La doble partida / Amortitzacions / Subvencions / FRO i FEPC (per a cooperatives)
  • Comptes anuals: Pèrdues i guanys / Balanç de situació
 • La gestió fiscal: IRPF / IVA / Impost de societats
 • La gestió laboral: Les nòmines / Les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals
 • Cooperativa VS associació


La formació serà impartida per en Jordi Escoda, soci treballador de la cooperativa l'Economat, llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració i diplomat en Gestió i Administració Pública. Compta amb formació especialitzada i més de 10 anys d’experiència professional en gestió econòmico-financera, direcció i gerència d’entitats del tercer sector i altres organitzacions sense ànim de lucre.

Anàlisi de viabilitat i interpretació dels nostres comptes

Data: 17 de maig de 2022

Horari: de 10:00 a 13:00

Lloc: Seu de Ponent Coopera a Lleida

Descripció:


Sessió dirigida a: Cooperatives i associacions


Nivell: Intermedi. Pensada per cooperatives i associacions en funcionament al menys 1 any. Idealment, les entitats hauran d'haver assistit a la sessió anterior (programada pel 26 d'abril), o bé tenir coneixements sobre la gestió fiscal, econòmica i laboral de les seves entitats.  


Format: Exclusivament presencial i enfocament molt pràctic. Per participar, les entitats haurien de portar un ordinador i els següents documents comptables dels comptes tancats de l’any passat (en cas de no tenir-los, s'hauran de demanar a la gestoria):


 • Pèrdues i guanys
 • Balanç de situació
 • Major comptable
 • Sumes i saldos 


 Continguts:

 • Els comptes de la cooperativa
  • Com sabem que els comptes oficials de la cooperativa estan bé i no hi ha errors?
  • Com sabem com està la cooperativa econòmicament? Anàlisi dels documents comptables i presa de decisions
 • L’analítica de la cooperativa
  • Què conté un pla de viabilitat?
  • Com calcular les hores productes / hores reproductives que fem?
  • Com calcular els meus preus/hora dels serveis/productes que venem?


  La formació serà impartida per en Jordi Escoda, soci treballador de la cooperativa l'Economat, llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració i diplomat en Gestió i Administració Pública. Compta amb formació especialitzada i més de 10 anys d’experiència professional en gestió econòmico-financera, direcció i gerència d’entitats del tercer sector i altres organitzacions sense ànim de lucre.