Les obligacions fiscals de les associacions


Activitats en aquesta formació:

Xerrada Les obligacions fiscals de les associacions

Data: 27 de novembre de 2021

Horari: de 11:00 a 12:30

Lloc: Espai El Racó. Rambla de Lluís Sanpere, 22, 25200, Cervera

Descripció:


  1. Introducció 
  2. Marc legal
  3. Obligacions comptables
  4. Obligacions físcals
    •  Principals impostos (IAE, IRPF, IVA, IS)
    •  Exempcions
  5. Associació vs Cooperativa


En acabar la formació hi haurà refrigeri per a tots els participants!