Reeixim L'OESST. Programa de suport per a la creació de noves cooperatives a Ponent


Activitats en aquesta formació:

Reeixim L'OESST. Programa formatiu i acompanyament

Data: 19 de abril de 2023

Horari: de 18:00 a 21:00

Lloc: Telemàtic

Descripció:


Sessions grupals que tenen per objectiu que les persones participants coneguin els principis i valors del cooperativisme, i el funcionament general de l'empresa cooperativa. De la mateixa manera, els equips treballaran en el disseny d'un model sostenible per als seus respectius projectes i desenvoluparan un pla d'empresa realista.


La formació grupal s’estructura en 9 sessions de 3 hores de durada, que combinaran les explicacions teòriques amb un important component pràctic, amb la voluntat de que els equips puguin anar implementant els conceptes sobre el propi projecte.


Les sessions es realitzaran setmanalment durant els mesos d'abril, maig i juny de 2023. Els continguts previstos són:


Sessió 0: Treballem la idea del nostre projecte.

Sessió 1: Model cooperatiu.

Sessió 2: Missió, visió, i valors.  

Sessió 3: Definició de la idea de negoci amb el Canvas Social.

Sessió 4: Anàlisis de l'entorn. 

Sessió 5: Màrqueting i comunicació. 

Sessió 6: Pla de viabilitat econòmica.

Sessió 7: Pla de viabilitat econòmica.

Sessió 8: Eines de finançament.

Sessió 9: Organització i model de governança. 

REEXIM L'OESST- Sessió 5: Màrqueting i comunicació

Data: 31 de maig de 2023

Horari: de 18:00 a 21:00

Lloc: Telemàtic

Descripció:

Sessió emmarcada dins l'itinerari formatiu de Reeixim l'Oesst, però oberta a tothom (no cal participar en tot l'itinerari per participar en la sessió).


Dirigida a: projectes cooperatius de ponent que vulguin incorporar eines per a la seva estratègia de comunicació.


La sessió té per objectiu ajudar als projectes a identificar els elements  diferencials del model cooperatiu i començar a desenvolupar el relat o missatge comunicatiu, alineat amb la proposta de valor del projecte i enfocat al públic objectiu prioritari.


Continguts:

Identitat del nostre projecte

Qui soc

A qui parlo

Com vull que em percebin

Com parlo

On parlo 


Estratègia de comunicació

Construeix el teu Storytelling

Comunicació transformadora

Social PitchDinamitza: cooperativa Heres Social 


Format: exclusivament online