Segell “Aquí assessorem l’economia social”


Activitats en aquesta formació:

Segell - Introducció a la fórmula jurídica cooperativa

Data: 26 de abril de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Telemàtic

Descripció:


Sessió inicial de l'itinerari formatiu sobre la forma jurídica de la cooperativa, que acredita a les participants amb el Segell “Aquí assessorem l’Economia social”, un distintiu que reconeix a les entitats prescriptores que es comprometen a promoure el model cooperatiu. 

Continguts:

 • Presentació de l'itinerari
 • Introducció al model de negoci cooperatiu
 • Comparativa de les diferents formes jurídiques i principals avantatges de la cooperativa
 • Tipologia de cooperatives i modalitat sense ànim de lucre i d'iniciativa social


A càrrec de ALC Assessors. 


Lloc: La sessió s'oferirà exclusivament via telemàtica. 

Segell - Sessió 1: Règim laboral i societari

Data: 3 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Telemàtic

Descripció:


Sessió corresponent de l'itinerari formatiu sobre la forma jurídica de la cooperativa, que acredita a les participants amb el Segell “Aquí assessorem l’Economia social”, un distintiu que reconeix a les entitats prescriptores que es comprometen a promoure el model cooperatiu.


Continguts:


 • Règim laboral de socis, tipus de socis segons la tipologia de cooperatives.
 • Drets i obligacions, altes i baixes.
 • Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació
 • Règim de cotització


A càrrec de Gracer Coop. 


Sessió online (plataforma zoom)

Segell - Sessió 2 - Règim econòmic i comptable

Data: 10 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Telemàtic

Descripció:


Sessió corresponent a l'itinerari formatiu sobre la forma jurídica de la cooperativa, que acredita a les participants amb el Segell “Aquí assessorem l’Economia social”, un distintiu que reconeix a les entitats prescriptores que es comprometen a promoure el model cooperatiu.


Continguts:


 • Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres de les cooperatives
 • Pla general comptable de les cooperatives
 • Capital Social
 • Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)
 • Fons de reserva obligatori i Fons d'educació i promoció cooperativa (consideració de les aportacions)
 • Transformació, fusió, escissió, liquidació
 • Exercici pràctic: assentaments, imputació de pèrdues


A càrrec de FACTO.


Sessió online (plataforma zoom)

Segell - Sessió 3: Règim Fiscal

Data: 17 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Telemàtic

Descripció:


Sessió corresponent de l'itinerari formatiu sobre la forma jurídica de la cooperativa, que acredita a les participants amb el Segell “Aquí assessorem l’Economia social”, un distintiu que reconeix a les entitats prescriptores que es comprometen a promoure el model cooperatiu.


Continguts:


 • Règim fiscal de les cooperatives
 • Cooperatives protegides i especialment protegides
 • Pèrdua de la protecció fiscal
 • Beneficis fiscals de les cooperatives
 • Regles de valoració de les operacions cooperativitzades
 • Impost de societats
 • Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu
 • Aplicació del resultat econòmic
 • Exercici pràctic: tancament, repartiment de resultats i liquidació


A càrrec de FACTO.


Sessió online (plataforma zoom)

Segell - Sessió 4: Finançament i recursos econòmics

Data: 24 de maig de 2023

Horari: de 15:00 a 18:00

Lloc: Telemàtic

Descripció:


Sessió corresponent de l'itinerari formatiu sobre la forma jurídica de la cooperativa, que acredita a les participants amb el Segell “Aquí assessorem l’Economia social”, un distintiu que reconeix a les entitats prescriptores que es comprometen a promoure el model cooperatiu.


Continguts:


 • Tipus de finançament
 • Finances ètiques i pròpies de l'ESS
 • Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives
 • Instruments financers de l'ESS

A càrrec de FACTO.


Sessió online (plataforma zoom)


Sessió de Renovació del Segell "Aquí assessorem l'Economia Social": L'Impost de societats

Data: 6 de juny de 2023

Horari: de 15:00 a 17:00

Lloc: Telemàtic

Descripció:


Sessió de renovació del Segell “Aquí assessorem l’Economia social”, un distintiu que reconeix a les entitats prescriptores que es comprometen a promoure el model cooperatiu.


Continguts:


 • Impost de societats
 • Casos pràctics


A càrrec de Col·lectiu Ronda, SCCL. 


Sessió online (plataforma zoom)