Ponent Coopera

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Segell "Aquí assessorem l'Economia Social" per a Gestories

Descripció

Formació tècnica, gratuïta i online adreçada a professionals de gestories perquè puguin obtenir el segell.


A càrrec de Gracer, Facto i Col·lectiu Ronda.

Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Segell "Aquí assessorem l'Economia Social": Introducció

Sessió conclosa

21 de febrer de 2024

15:00 - 17:00 H

Lloc

Telemàtic

Formadora

Col·lectiu Ronda

Descripció

Sessió Introducció:


Introducció al model de negoci cooperatiu.


Comparativa entre les diferents formes jurídiques i avantatges de la cooperativa (beneficis fiscals, etc.)


Tipus de cooperatives, incloent sense ànim de lucre i d'iniciativa social.

Sessió 1

Segell "Aquí assessorem l'Economia Social": Règim laboral i societari

Sessió conclosa

28 de febrer de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

Telemàtic

Formadora

Gracer Coop

Descripció

Sessió Règim laboral i societari:


Règim laboral de socis, tipus de socies (en funció del tipus de cooperativa), drets i obligacions, altes i baixes.


Règim laboral de persones treballadores, límits de contractació


Règim de cotització

Sessió 1

Segell "Aquí assessorem l'Economia Social": Règim econòmic i comptable

Sessió conclosa

6 de març de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

Telemàtic

Formadora

Facto

Descripció

Sessió Règim econòmic i comptable:


Obligacions econòmiques i comptables: comptes anuals, memòria, llibres


PGC de cooperatives


Capital social


Fons propis vs passiu (consideració de les aportacions)


Fons de reserva i FEPC: usos i destins.

Sessió 1

Segell "Aquí assessorem l'Economia Social": Règim fiscal

Sessió conclosa

13 de març de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

Telemàtic

Formadora

Facto

Descripció

Sessió Règim fiscal:


Règim fiscal de cooperatives: llei 20/19990


Cooperatives protegides i especialment protegides


Pérdua de la protecció fiscal


Beneficis fiscals de les coopertives.


Impost de societats


Resultat cooperatiu i extra-cooperatiu


Aplicació del resultat econòmic

Sessió 1

Segell "Aquí assessorem l'Economia Social": Finançament i recursos econòmics

Sessió conclosa

20 de març de 2024

15:00 - 18:00 H

Lloc

Telemàtic

Formadora

Facto

Descripció

Sessió Finançament i recursos econòmics:


Tipus de finançament


Finances ètiques i pròpies de l'ESS


Detecció de les necessitats financeres de les cooperatives


Instruments financers de l'ESS